práce / U stolu / site specific

Muzeum současného umění a designu, Benešov, prosinec 2018 – únor 2019

Stůl uprostřed místnosti. Kolem něj lidé. Jedna z nejobyčejnějších situací… Někdy spolu hovoří. Jindy mlčí. Světy. Sny. Vzpomínky. Iluze. Představy.

A dál?

Kurátorka: Alena Bartková