práce / Mycelium

Gumárna, Čáslav, 24. 4. – 26. 6. 2022
Galerie Pragovka, Praha 7. 5 – 28. 8. 2022

Co všechno víme a co všechno nevíme?
Co si myslíme, že víme, a co se nám zdá?
Jaká je spolehlivost našeho poznání? Těžíme z hlubin nevědomosti, nebo směřujeme od oddělenosti k jednomu vědomí?
Myriády otázek odjakživa hledají smysl života a roli jedince v nekonečném vesmíru.
Co je ale realita?
Přestože jsme spoutáni sítí všemožných vlivů, událostí, traumat a DNA, podílíme se vědomě na svých životech?
Mycelium jevů a vztahů – síť, která má víc tendenci k životu, nebo ke zkáze?

Zdá se jí sen.
Je na lodi, kterou unáší rozbouřená voda.
Ví, že potřebuje loď obrátit a plout ke zdroji.
Řekly jí to houby.

Vlákna, mycelium, pole, matrix, vědomí – to jsou témata dvojvýstavy Mycelium / NOVA FORMA 2, v které zúčastnění tvůrci představí svá díla, jež vznikala na základě jejich osobních prožitků a úvah k nabízeným tématům, ale i sdílené sebezkušenosti. Mycelium, tj. podhoubí, je chápáno jako symbol neviditelných spojení, sebe sama organizující se inteligence, která překračuje hranice hmoty a racionálního chápání.
Umělecký projekt Kamily Ženaté, kterého se zúčastnili: Jana Babincová, Jakub Grosz, Marie Ladrová, Lucie Nováčková, Kateřina Strach Tichá, Magdalena Šlajchová, Pavel Tichoň, Jiří Vyskočil, Pavla Zábranská a Kamila Ženatá