práce / Moje boty, tvoje boty

Omlouvám se za to, v jak špatném stavu ti přenechávám svět, v němž budeš žít / I apologise to you for the bad condition in which I leave to you the world you will live in

Je možné změnit rodinné vzorce předávané z generace na generaci? Co všechno řídí naše rozhodnutí? Jaké důvody nás znovu vedou do situací, v nichž jsme se už mnohokrát ocitli?

Trauma je příběh, který se opakuje.

Kamila Ženatá vyzvala osm umělkyň a jejich dcery ke generačnímu dialogu, který zkoumá emoční odkaz jejich rodů. Galerie A v HYB4 se proměnila v byt rozdělený do několika pokojů – a v každém z nich se odehrává příběh, který vytvořila „rodinná sestava“ autorek. Jsou to záznamy vzpomínek, mapy krajiny vědomí a nevědomí, abstrakt emocí a snů, zpracovávání rodových příběhů a linií předávaných z generace na generaci ženami: babičkami, matkami, dcerami, vnučkami…
Děje, události, vzpomínky a emoce vytvářejí paměť rodu, jsou sociální a emoční mapou prorůstající napříč generacemi; jsou sedlinou v podložích našich životů.
Trauma způsobuje zranění, která nabírají podobu konfliktních a destruktivních sil. Dialog a komunikace, ale také to, co lze nazvat vědomou prací s tématem, jsou prostředky, které mají moc transformovat energii rodových linií a přenastavit předávané vzorce. Trauma sice člověka i společnost rozpojuje, zároveň má ale ohromný potenciál propojování.
Výstava Moje boty, tvoje boty je smírčím rituálem svého druhu. Provádějí ho všechny ženy, které se na výstavě podílejí.
Daniela Baráčková, Karla Ema Nováková, Božena Baráčková, Tereza Marečková, Zora Marečková, Viola Marečková, Lucie Nováčková, Žofie Jarkovská, Jana Preková, Lilian Rullerová, Zuzana Růžičková, Alice Probstová, Olga Stehlíková, Rosaria Viola Mlčková, Denisa Václavová, Emma Kintera, Maya Kintera, Kateřina Závodová, Viola Závodová, Kamila Ženatá, Tereza Bečičková, Alena Bečičková

Kamila Ženatá vytvořila pro výstavu instalaci Zahrada(2024), použila video Moje boty, tvoje boty (2011)Rod ( kombinovaná technika na plátně, světlo, tma, 2024) a s dcerou Terezou Bečičkovou a vnučkou Alenkou Bečičkovou instalaci Paměť (text a kresby na zdi, audio, 2024). 

Nedílnou součástí výstavy je katalog.

Umělecký projekt / Art project: Kamila Ženatá
Kurátor galerie / Gallery curator: Filip Kazda
Produkce / Production: Michal Štochl
Překlad do angličtiny / Translation: Rosana Murcott
Fotografie / Photos: Adriána Vančová