práce / Horizont událostí I. / Karlin Studios, Praha

Horizont událostí, část první / Event Horizont, part one se uskutečnil v Praze, v Karlin Studios od 20. května do 19. července 2015.  Obsahoval tyto části: Vánoce, Památník paměti, Sny, Imaginace, Skupina, Identita, Šaty na věneček, Klece. V současné době je celá instalace součástí sbírky současného umění na zámku Třebešice. Druhá část Horizontu událostí proběhla v Praze, ve Venuši ve Švehlovce v lednu 2016.

Kamila Ženatá sestavila v září 2014 experimentální skupinu 8 žen, které v průběhu tří let pracují v jejím ateliéru v Karlin Studios.

Zabývají se hledáním identity, ženským světem, sny, pochopením smyslu svých životů. Ženy jsou různého věku, sociálního postavení, žijí v různých částech České republiky. Pracují se svými zážitky, vzpomínkami, emocemi, s postřehy, reflexí, sny, asociacemi, kontexty, s vlastním životním příběhem atp. Tyto zkušenosti, ale i samozřejmě i další aspekty, včetně imaginací a rozhovorů, jsou podkladem pro koncepční práci Kamily Ženaté. Autorčiny site-specific projekty zprostředkují zažitou zkušenost z tohoto procesu. Projekt je rozdělen do tří částí v rozmezí 2015 – 2018.

K vizuální části se paralelně odehrává část dramatická – divadelní hra Horizont událostí, dramatičky Lenky Lagronové, je postupně uveden v součinnosti se site-specific výstavami Divadlem Letí v režii Martiny Schlegelové.