práce / Book of Changes / video-audio instalace

Hosek Contemporary, MS Heimatland / Fisherinsel 3, 10179 Berlin

Synchronicita chápe shodu událostí v prostoru a čase jako něco víc než pouhou náhodu, a to sice jako zvláštní vzájemnou závislost objektivních událostí mezi sebou i se subjektivními (psychickými) stavy pozorovatele nebo pozorovatelů.“ C. G. Jung v předmluvě k I-ťing

Kurátorka: Helena Cox