práce / Book of Changes / video-audio instalace

Immersive video-art installation
Beverley Art Gallery, /UK/
Treasure House Champney Road, Beverley HU17 8HE
2nd February – 30th March 2019

Univerzální pohyb vesmíru se neobejde bez dokonalého řádu. V tomto řádu vesmíru jsou všechny věci, ať jakkoli rozmanité, opět sjednocovány působením harmonie.

Universum je živý a oduševnělý celek, v kterém sehrává významnou roli člověk. Je prostředníkem mezi nebem a zemí, je postavou Mistra, který tančí.

Ve staroindických Upanišádách se píše: „Tat tvam asi“. To jsi ty.

Ty a věci světa, přírody, nejste odděleni, není mezi vámi nepřekonatelná propast, jenom proto, že ty se možná cítíš oddělený. Ta jednota není jednotvárná. Je to živoucí jednota v nevyčerpatelné mnohosti.

Kamila Ženatá, několik slov k projektu Book of Changes,
9. prosince 2018

Kurátorka: Helena Cox