práce / 2. patro / Praha

Site-specific v uprázdněném bytě v Myslíkově ulici v Praze skládající se z textů, obrazů, fotografií, videoartu a instalovaných předmětů. Tématem projektu se stal opuštěný byt, ve kterém zůstaly sny těch, kteří v něm žili. Nejednalo se o výstavu, na které by autorka některým z osvědčených postupů prezentovala jednotlivé práce, veškeré předměty v bytě se staly součástí jednoho kompaktního uměleckého díla, v nějž byl prostor proměněn. Divákovi se tak prostřednictvím výtvarných děl zhmotňovaly jeho vlastní pocity, či zkušenosti, které si někdy sám prožil. Realizace výstavy byla připravena ve spolupráci s Galerií 5. patro. Listopad-prosinec 2009