katalogy / Roll Over All, Prádelna Bohnice, 2011

Projekt Roll Over All je metaforou života, jehož základním prvkem je rotující pohyb. Kamila Ženatá zvolila deset zástupných archetypálních charakterů, které podle dané filozofie tvoří součást života všech jedinců. Jejich jednotlivé charaktery se staly základní osou pro šestnáct videoprojekcí. Jednu z postav – Lilith – znázornila Ženatá pomocí maleb, animací a projekcí do dalšího celku, který tvoří volnou součást cyklu.