aktuality / Malý přednáškový cyklus Dobrodružství sebeobjevování

Přednáškový cyklus s názvem Dobrodružství sebeobjevování volně navazuje na jarní přednášky, které organizovala Kamila Ženatá jako doprovodný program ke skupinové výstavě zabývající se přenosem transgeneračního traumatu. Pochopení svého životního příběhu a možnost změny v nastavení psychické reality jedince má blahodárný účinek pro plnohodnotné prožívání života, vede k vnitřní zralosti a nezávislosti. Nový cyklus přednášek je pojmenován podle knihy Stanislava Grofa, českého psychiatra žijícího ve Spojených státech, jenž se zasloužil o výzkum změněných stavů vědomí.

Přednášející budou hovořit o hlubší komunikaci s lidským nitrem skrze změněné stavy vědomí a skrze vědeckou ale i osobní zkušenost přiblíží potenciál sebekultivace osobnosti a uvědomění si své existence. Výzkum, který se zabývá podáváním psychoaktivních látek pacientům, ukazuje nové možnosti v oblasti léčení stavů úzkostí a depresí.

Přednášky se uskuteční v Kampusu Hybernská od 18:00 ve dnech:

16. října 2024 Peru, Ayahuasca & Axis Mundi, přednáší Václav Dejčmar

23. října 2024 Psychedelická renesance: afterglow, přednáší Filip Ryba Tylš

30. října 2024 Psychedelické zpracování traumatu – obrazy mysli, přednáší Marek Preiss

Setkání moderuje Kamila Ženatá